Bartolomeo Cristofor – Kako je nastao prvi klavir

KLAVIR, isprva poznat kao PIANOFORTE evoluirao je od čembala između 1700. i 1720. godine pomoću italijanskog izumitelja Bartolomea Cristofora. O njegovom ranom životu veoma malo se zna. Jedini materijali koji su pronađeni (a koji uključuju datum rođenja i smrti) jesu dva testamenta, računi kojim je isplaćivao zaposlene i jedan intervju koji je sproveo Scipione Maffei. Kada se rodio, njegova porodica je prebivala u Padovi, Republici Veneciji. Jedan od najbitnijih podataka (prvi od kojeg imamo značaj) je da je sa 33 godine regrutovan da radi za princa Ferdinanda de Medičija. Ferdinand je voleo muziku i težio je njenom očuvanju i razvitku. Bio je sin i naslednik Velikog Vojvode – Cosma III.

Proizvođači čembala su bili odlučni u tome da pronađu bolji instrument sa dinamičnijim odgovorom od čembala. Bartolomeo Cristofali, u tom periodu čuvar instrumenata Ferdinanda de Medičija, bio je prvi koji je pronašao rešenje. Tokom vremena provedenog na dvoru, počeo je da radi na “arpicembalo che fail piano e il forte” iliti “čembalo koje može biti i tiho i glasno”. To je bila odskočna daska na kojoj je kasnije izumeo prvi klavir (oko 1705) koji je nazvao “gravecembalo col piano e forte” iliti “klavirkord sa mekim i glasnim”. Kasnije je naziv skraćen na PIANOFORTE.

Stvorio je oko 20 klavira (pianoforte-a) u periodu od 1709 – 1726. Kada je princ umro, 1713, Bartolomeo je postavljen na mesto kustosa svih muzičkih instrumenata koje kraljevina Firenca poseduje. Nastavio je da pravi klavire, međutim, oni ne bivaju prihvaćeni na očekivan način i Bartolomeo umire u tami. Od onda, preživela su tri njegova klavira. Nalaze se u “Metropolitan Museum of Arts” u Njujorku (1720), “Museo Strumenti Musicali” u Rimu (1722) i u “Musikinstrumenten-Museum” na Lajpcig Univerzitetu (1726). Najstariji sačuvani klavir na svetu, spolja liči na čembalo i urađen je gotovo istim stilom kao tadašnja čembala.

photo source: wikimedia.org

Author: Nina Krčum

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *