Čudesan put konja svetog Marka

Velelepnost crkve Svetog Marka koja dominira pejzažem centralnog trga u Veneciji ne govori toliko o bogatstvu i moći crkve, koliko o istoriji i sjaju ovog grada-države. Njen eksterijer rezultat je različitih faza konstrukcije, od kojih je svaka ovoj građevini dodavala specifičnu vrstu ornamentacije, da bi se zapadnoevropski i vizantijski stil konačno stopili u jedinstvenu arhitektonsku celinu koja fascinira svojom lepotom.

Od kada su u četvrtom krstaškom pohodu kao ratni trofej donete iz Carigrada 1204. godine, skulpture četiri bronzana konja, poznate i pod nazivom Trijumfalna kvadriga, šepure se sa fasade Svetog Marka simbolišući moć Mletačke republike. Originalno nastali u 4. veku, konji su u Carigrad doneti sa grčkog ostrva Hios, a zatim do dolaska u Veneciju bili izloženi na carigradskom Hipodromu gde su krasili luk iznad startne pozicije za trke četvoroprega. Oštećenja na njihovim vratovima nastala prilikom transporta u Veneciju prikrivena su dodavanjem okovratnika odmah po njihovom dolasku i još uvek predstavljaju njihov integralni deo.

Iako su razni neprijatelji Mletačke republike pretili njihovim otimanjem, Napoleon je bio jedini ko je u tome zaista i uspeo. Prilikom njegove invazije na Italiju 1797. godine koja je značila i kraj Mletačke republike, konji su zajedno sa ostalim ratnim plenom preneti u Pariz, gde su novo mesto pronašli na Trijumfalnoj kapiji kao još jedna potvrda Napoleonove nepobedivosti. Ipak, konačan poraz koji je Napoleon pretrpeo kod Vaterloa 1815. godine vešto je iskorišćen kao prilika za povratak konja u Veneciju i mesto na crkvi kojem pripadaju.

Burna istorija čiji su bili svedoci nije im naudila, ali su pokazali nemoć pred zagađenim vazduhom koji ih je primorao da utočište pronađu u muzeju Svetog Marka. Na njihovom starom mestu se od 1982. godine nalaze replike konja koje nastavljaju galop svojih prethodnika ka budućim izazovima vremena.

source: en.wikipedia.org/wiki/Horses_of_Saint_Mark

Author: Ena

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *