JANUS – Bog sa dva lica

Januar je mesec novih početaka, odluka i nadanja. Mesec u kome nam se sve čini mogućim jer smo tek na početku nove godine, a nju tek počinjemo da trošimo. Januar (lat. Ianuarius) i svoje osobine i ime duguje upravo bogu iz antičkog Rima pod nazivom JANUS.

Ime ovog drevnog božanstva izvedeno je iz latinske reči ianua, koja znači vrata. Janus zato i simbolizuje otvaranje vrata, nov početak. On nam otvara vrata nove godine i uvodi nas u našu budućnost. Ipak to nije sve. Janus se predstavlja gotovo uvek kao božanstvo sa dva lica. Da li ipak ima nečeg dvosmislenog u tom njegovom otvaranju vrata?

Naime, dve glave boga Janusa predstavljaju dva aspekta vremena, prošlost i budućnost. Njegova poruka je da u budućnost ne smemo zakoračiti, bez sagledavanja prošlosti. Zato je uvek dobro pred novu godinu preispitati staru, kako ne bismo ponovili greške, ili kako bismo možda pak ponovili sve ono što je bilo dobro. Janus je često prikazan i kao čovek sa bradom i bez, što može takođe da predstavlja dva aspekta čovekovog života, mladost i starost.

Janus je zbog svega navedenog i čuvar svih ulaza i izlaza, te su u starom Rimu oni često bili ukrašeni njegovim predstavama. Rimljani su takođe i odavali počasti Janusa svakog prvog dana u mesecu, kao i na početku nove setve i žetve. Važni događaji u životu svake osobe, kao što su rođenje i brak, su takođe bile svetkovine sa njegovim simbolima.

U starom rimu Janusu je posvećeno mnogo ceremonijalnih građevina pod nazivom Jani. Rimski legionari su prolazili kroz njih pred svaku svoju bitku, što bi trebalo da im obezbedi dobru sreću. Od svih njih najpoznatiji je bio hram Ianus Geminus (Blizanci Janusa), koji se nalazio na severnoj strani Rimskog foruma. To je bila građevina sa dve kapije, od kojih je jedna gledala istoku, a druga ka zapadu. Ova građevina je imala i snažnu simboličnu funkciju. Kada su njegove kapije bile zatvorene, to bi označavalo mir u čitavom Rimskom carstvu. Nažalost prilike za to je bilo veoma malo, a izvori kažu da su vrata bila zatvorena samo dva puta, za vreme vladavina Nume Pompilusa (VII vek pre n.e.) i Avgusta (I vek pre n.e.).

Janus je posebno zanimljiv i po tome što je jedno od retkih rimskih božanstava koje nema svoj pandan u grčkoj mitologiji.
Januar se polako bliži kraju, ali iz ugla Janusa, to je samo prilika za još jedan novi početak. Zato kad god vidite ovog rimskog boga sa dva lica, setite se da iza svakog kraja sledi novi početak, a to je lepa pomisao.

Author: Dušan Vulić

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *