Politika privatnosti

On line magazin www.madeinitaly4me.rs i kompanije koje se oglašavaju na našem sajtu poštuju privatnost korisnika interneta i spremni su da je zaštite u svakom trenutku. U daljem tekstu nalaze se informacije koje govore o našoj politici profesionalnog i odgovornog raspolaganja informacijama o posetiocima sajta

PROMENE USLOVA KORIŠCENJA MAGAZINA

On-line magazin www.madeinitaly4me.rs zadržava pravo da svoje servise s vremena na vreme promeni ili u potpunosti ukine iz bilo kog razloga i bez prethodne najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da s vremena na vreme menjamo i uslove korišćenja sajta. Molimo Vas da povremeno posetite ovu stranicu kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.

PORICANJE GARANCIJA

On line magazin www.madeinitaly4me.rs ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na on line magazinu www.madeinitaly4me.rs. Nismo odgovorni za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. On line magazin www.madeinitaly4me.rs ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo upotrebom njegovih servisa.

On line magazin www.madeinitaly4me.rs i svi sadržaji, informacije, proizvodi i servisi koji se pojavljuju u okviru našeg sajta dostupni su u viđenom stanju, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. On line magazin www.madeinitaly4me.rs se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, bez ograničenja, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu ili protiv prekršaja intelektualnih prava. Ne garantujemo sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse sajta. Ne garantujemo za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću on line magazina www.madeinitaly4me.rs ili linkova i/ili reklama na našem sajtu, kao ni za bilo kakve informacije ili savete do kojih se došlo korišćenjem on line magazina www.madeinitaly4me.rs i njegovih pratećih servisa. Vi prihvate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću on line magazina www.madeinitaly4me.rs, bez obzira da li je ta šteta nastala učitavanjem fajlova na Vaš računar ili ona ima bilo kakav drugi oblik.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

On line magazin www.madeinitaly4me.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na on line magazin www.madeinitaly4me.rs na bilo koji način. Na zahteve koji proizilaze iz ovog ugovora ili su njegova tema primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti  u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu, slučajnu ili bilo koju drugu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar) ili na drugi način (čak i ako je on line magazin www.madeinitaly4me.rs obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta). Ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe iz pravilnog i nepravilnog korišćenja on line magazina www.madeinitaly4me.rs ili oslanjanja na on line magazin www.madeinitaly4me.rs, zbog nemogućnosti da se koriste servisi on line magazina www.madeinitaly4me.rs ili njihovog prekida, obustavljanja ili okončanja rada (uključujući i slučajeve gde je razlog za to treće lice). Ograničenje odgovornosti primenjuje se u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na on line magazinu www.madeinitaly4me.rs. Ograničenje odgovornosti takođe se odnosi na troškove nabavke ili zamene proizvoda i usluga, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na pravilno ili nepravilno funkcionisanje on line magazina www.madeinitaly4me.rs. Takvo ograničenje odgovornosti  dalje se odnosi na sve informacije, usluge i proizvode koji se pojavljuju na on line magazinu www.madeinitaly4me.rs ili su na bilo koji način povezani sa on line magazinom www.madeinitaly4me.rs. Ni pod kojim uslovima on line magazin www.madeinitaly4me.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, između ostalog, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na računarskoj opremi ili problemi sa njom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja ili opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nekooperativnost trećih lica i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

On line magazin www.madeinitaly4me.rs prepoznaje da je u današnjem povezanom svetu pitanje zaštite intelektualne svojine veoma kompleksno i prema njemu se postavljamo ozbiljno i odgovorno. Ukoliko je na on line magazinu www.madeinitaly4me.rs bilo gde neovlašćeno postavljen bilo kakav sadržaj koji predstavlja Vašu intelektualnu svojinu, molimo Vas da nas kontaktirate. Pošaljite nam tačan opis spornog sadržaja, link ka stranici na kojoj se on nalazi i dokaz Vašeg vlasništva nad njim i uklonićemo ga u najkraćem mogućem roku i obavestiti Vas o tome pisanim putem.

INFORMACIJE O KORISNICIMA

On line magazine www.madeinitaly4me.rs ne prikuplja Vaše lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. Sajt dolazi do određenih tehničkih informacija Vaše posete: koju platformu koristite (Mac OS X, Windows, iOS, Android, itd.), koji browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Internet Explorer, itd.), iz koje zemlje i kog grada pristupate sajtu i slično. Taj tip podataka se prikuplja u statističke svrhe i na osnovu njih naši oglašivači procenjuju efektivnost svoje oglasne kampanje, a on line magazin www.madeinitaly4me.rs planira dalji razvoj sajta. U određenim slučajevima, Vi možete dobrovoljno dati neke podatke o sebi popunjavanjem upitnika na našem sajtu. On line magazine www.madeinitaly4me.rs  tada takođe prikuplja ove informacije isključivo za potrebe svojih oglašivača i svog razvojnog tima.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Kao i većina drugih sajtova na Internetu, On line magazin www.madeinitaly4me.rs koristi tzv. “kolačiće” (eng. cookies) kako bi unapredio kvalitet Vašeg iskustva interakcije sa sajtom. On line magazin www.madeinitaly4me.rs nikako ne može da iskoristi ove “kolačiće” da bi Vas lično identifovao. Prvi put kada posetite On line magazine www.madeinitaly4me.rs, dodeljujemo Vam jedinstveni identifikacioni broj koji koji se nalazi u cookie fajlu na Vašem računaru. Taj broj sajtu pomaže da odredi koji oglasi bi mogli da Vas interesuju, nakon čega se oni prikazuje na za to predviđenim mestima. “Kolačići” takođe omogućavaju da Vam On line magazine www.madeinitaly4me.rs ne prikazuje isti oglas više puta, što pomaže našim oglašivačima da uvide šta Vam odgovara, a šta ne u njihovoj ponudi i samim tim omogućavaju veću relevantnost prikazanih oglasa. Iako verujemo da “kolačići” unapređuju Vašu upotrebu sajta ograničavajući učestalost pojavljivanja jednog te istog oglasa i isporučujući Vam interesantniji sadržaj, oni nisu neophodni da bi on line magazine www.madeinitaly4me.rs prikazao reklamu. Ukoliko ne želite da koristite prednosti “kolačića”, jednostavnom procedurom ih možete ručno obrisati. Za više informacija, molimo Vas da konsultujete prateću dokumentaciju svog web browsera.

RAZNE ODREDBE

Ovi uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između on line magazina www.madeinitaly4me.rs i svih njegovih posetilaca i nadomešta i zamenjuje sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja iz domena zaštite privatnosti posetilaca našeg sajta, molimo kontaktirajte nas pismeno.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *